Diensten

Afwikkeling nalatenschap

Ontzorgen

Na het overlijden van een dierbare moet er - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Als deskundige partner ondersteunt en ontzorgt EindGoed je graag hieron. Schakel je EindGOed in, dan worden de juridische, administratieve, fiscale, maar ook practische en organisatorische zaken, die bij een afwikkeling komen kijken, voor jou geregeld.

EindGoed kan van a tot z voor de afwikkeling van de nalatenschap zorgen. Zo maakt EindGoed zo spoedig mogelijk een inventarisatie van de nalatenschap; een boedelbeschrijving. Daarnaast worden bijvoorbeeld instanties geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen geïnd en belastingaangiften opgemaakt. EindGoed zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het unieke digitale nalatenschapsdossier.

Voorkomen van conflicten

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen erfgenamen. EindGoed kan helpen conflicten te voorkomen. Doordat een neutrale onpartijdige deskundige de erfenis regelt en verdeelt, is de kans op discussie onder de erfgenamen kleiner. EindGoed zorgt ervoor dat het gesprek weer op gang komt en dat de nalatenschap open en duidelijk wordt afgehandeld. Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken doordat EindGoed gebruik maakt van het digitale nalatenschapsdossier. Via dit nalatenschapsdossier heeft elke erfgenaam op ieder gewenst moment inzage in de voortgang van de afwikkeling. Lees meer over omgaan met conflicten.

Kosten besparen

Door EindGoed in te schakelen, kun je mogelijk kosten besparen. EindGoed zorgt voor een optimale financiële afwikkeling door bijvoorbeeld te zorgen voor een aftrek van een vordering uit een eerdere nalatenschap of het terugvorderen van te veel betaalde premies. Ook kan EindGoed de aangifte erfbelasting verzorgen. EindGoed heeft veel ervaring, kennis en is gespecialiseerd in het Erfrecht en de Successiewet. Daardoor betalen erfgenamen vaak minder erfbelasting. Meer weten? Lees meer over hoe je erfbelasting kunt besparen. 

Het digitaal nalatenschapsdossier

EindGoed maakt bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. In dit nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Als erfgenaam heb je met persoonlijke inloggegevens op ieder gewenst moment inzage in dit dossier, zodat je de afwikkeling van de nalatenschap kunt volgen. Ook de communicatie van EindGoed met alle betrokkenen vindt plaats via dit nalatenschapsdossier.

Één contactpersoon

EindGoed is jouw vertrouwenspersoon die de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap op een persoonlijke, transparente en voortvarende manier verzorgt en gaat daarbij onpartijdig en onafhankelijk te werk. EindGoed is het aanspreekpunt voor de erfgenamen en is goed bereikbaar. Mails worden zo spoedig mogelijk - uiterlijk binnen 2 werkdagen - beantwoord. Mocht EindGoed onverhoopt langdurig afwezig zijn dan zal het dossier worden behandeld door het hoofdkantoor of 1 van 100 andere RegisterExecuteurs.

Tarief

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. EindGoed is open en duidelijk over de tarieven en informeert je bij het eerste adviesgesprek over de kosten van de dienstverlening. Bijkomende kosten van derden, zoals bijvoorbeeld een accountant, notaris of makelaar, worden apart in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen.Voordat deze derden werkzaamheden verrichten, ontvang je van EindGoed een opgave van hun kosten.

Standaard dienstverlening:

  • inventarisatie nalatenschap
  • administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties
  • financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van schulden
  • fiscale werkzaamheden, zoals het opmaken van de aangifte erfbelasting
  • opmaken boedelverslag en finale verdeling
  • uitbetaling van de erfdelen

Bijkomende diensten:

  • verdeling inboedel
  • verkoop van de eigen woning
  • bemiddeling bij conflicten

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op!