Over EindGoed

Stichting RegisterExecuteur

Wij zijn een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is in de zakelijke en financiële voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen.

De RegisterExecuteur heeft een gedegen juridische en fiscaalrechtelijke opleiding gevolgd en heeft een ruime werkervaring.
Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden kan de RegisterExecuteur een beroep doen op de Expertisedesk van de centrale organisatie. De Expertisedesk zorgt er ook voor dat de RegisterExecuteur altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Mocht uw RegisterExecuteur voor welke reden dan ook (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, dan zorgt de Stichting voor de juiste opvolger in onderling overleg. Continuïteit wordt hierdoor gewaarborgd.

 

ExpertiseDesk

Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden kan de RegisterExecuteur een beroep doen op de Expertisedesk van de centrale organisatie.

De Expertisedesk heeft deskundige en ervaren medewerkers die de RegisterExecuteur ondersteunen.
Uw contactpersonen bij de Expertisedesk zijn:
Raymond Mars is een zeer ervaren en deskundig financieel specialist en mediator. Door zijn brede werkervaring en achtergrond is hij goed in staat te adviseren en te begeleiden bij het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.
Mr. Henriëtte Kramer-Janssen is een zeer deskundig notarieel jurist. Zij is 20 jaar werkzaam geweest als kandidaat-notaris en daarbij heeft zij veel ervaring opgedaan met alle aspecten die horen bij het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

 

Werkwijze

De RegisterExecuteur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde. Alle noodzakelijke juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden door de RegisterExecuteur verzorgd.
De RegisterExecuteur zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.
Via dit nalatenschapsdossier zorgt de RegisterExecuteur ook voor een duidelijke en open communicatie met de erfgenamen.
Via het nalatenschapsdossier hebben erfgenamen doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.
Natuurlijk legt de RegisterExecuteur rekening en verantwoording af over de verrichte werkzaamheden.

 

Traject

In het eerste gesprek verkent de RegisterExecuteur samen met de erfgenamen de nalatenschap en in overleg wordt een plan voor de afwikkeling van de nalatenschap gemaakt.

De RegisterExecuteur heeft als doel de nalatenschap voorspoedig af te wikkelen. De erfgenamen worden door middel van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier op de hoogte gehouden van de voortgang van de afwikkeling.
Als de nalatenschap definitief kan worden afgewikkeld, legt de RegisterExecuteur rekening en verantwoording af over de door hem verrichte werkzaamheden en zorgt er voor dat iedere erfgenaam zijn erfdeel krijgt.
Tot slot bewaart de RegisterExecuteur het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.

 

Gedragscode/geschillenregeling

De RegisterExecuteur hecht waarde aan een goede beroepsuitoefening en een hoge kwaliteit van dienstverlening. Daarom is er de gedragscode RegisterExecuteur. Iedere RegisterExecuteur heeft een verklaring ondertekend dat hij zal werken volgens deze gedragscode. Deze gedragscode wordt u op verzoek toegezonden.


De RegisterExecuteur doet er alles aan om er voor te zorgen dat de nalatenschap op de juiste manier wordt afgewikkeld. Waar gewerkt wordt kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien je ontevreden bent over een van onze RegisterExecuteurs, een van onze medewerkers, onze dienstverlening of een ander aspect, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken wij met u naar een passende oplossing. Daarbij werken wij overeenkomstig onze geschillenregeling.
Deze geschillenregeling wordt u op verzoek toegezonden.
 

Stichting RegisterExcuteur
Bolderweg 2, 1332 AT Almere
Telefoon: 036 - 720 09 18

 

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op!