Wegwijzer

Aanvaarding

Als je erfgenaam bent, dan kun je kiezen of en hoe je de nalatenschap aanvaardt. Je bent niet verplicht een nalatenschap te accepteren. Je hebt drie keuzemogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden óf verwerpen. 

1 - Zuiver aanvaarden
Als je een nalatenschap zuiver aanvaardt, krijg je jouw rechtmatige deel van alle goederen en schulden van de overledene. Je erft dan, samen met eventuele ander erfgenamen, ook mogelijke schulden waar je met je eigen vermogen aansprakelijk voor bent . Zuiver aanvaarden kan mogelijk gevolgen hebben voor jouw inkomsten, bijvoorbeeld voor een uitkering of toeslagen. 

Let op: stilzwijgend zuiver aanvaarden
Als je nog niet zeker weet of je zuiver wilt aanvaarden, pas dan op dat je je niet als erfgenaam gedraagt. Je kunt namelijk per ongeluk onbedoeld zuiver aanvaarden. Bijvoorbeeld door bezittingen van de overledene mee te nemen. Of door een rekening met geld van de overledene te betalen. In dit soort gevallen heb je de nalatenschap al stilzwijgend zuiver aanvaard en kun je dat in principe niet meer terugdraaien. Het is dan dus niet meer mogelijk de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

2 - Beneficiair aanvaarden
Als de overledene (misschien) schulden had, kun je de erfenis beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat je de erfenis accepteert, maar niet aansprakelijk bent als er schulden blijken te zijn. Tot dat zeker is dat alle schulden zijn betaald, mag je niets van de bezittingen meenemen of bijvoorbeeld niet van de rekening van de overledene gebruik maken.

Let op: vereffenen
Als je de erfenis beneficiair heeft aanvaard, moet de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels afgehandeld worden; vereffenen. Als één van de erfgenamen beneficiair aanvaardt, moet de hele nalatenschap volgens deze vereffeningsprocedure worden afgewikkeld. Dat is meer werk voor de erfgenamen en brengt extra kosten met zich mee. Om te beginnen moet de keuze van beneficiare aanvaarding in een akte worden gedeponeerd bij de rechtbank in de regio van de woonplaats van de overledene. Het is belangrijk dat dit gehele proces goed en zorgvuldig verloopt. Anders loop je de kans dat je alsnog de schulden uit je eigen vermogen moet betalen.

3 - Verwerpen
Als je als erfgenaam niets van een erfenis wilt hebben, kun je een erfenis weigeren ofwel verwerpen. Daarmee doe je definitief afstand van aanspraken op de nalatenschap. Je bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene en je ontvangt niets. Ook geen foto's of andere spulen. Je bent dan niet verantwoordelijk voor en niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Ook bij deze keuze van verwerping, zal er een akte moeten worden opgemaakt bij de rechtbank in de regio van de woonplaats van de overledene.
Als je een erfenis wilt verwerpen, houd er rekening mee dat in sommige gevallen jouw kinderen dan de erfenis in jouw plaats krijgen. Dit wordt ook wel plaatsvervulling genoemd.

Goed om te weten
Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, dan kan je deze keuze in principe niet meer veranderen. Het is belangrijk dat er na een overlijden snel een boedelbeschrijving wordt gemaakt door de aangewezen executeur of erfgenamen als er geen executeur benoemd is. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene. Dan heb je als erfgenaam een beeld om je keuze op te baseren. Eventuele schuldeisers kunnen hun geld pas na drie maanden opeisen.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op!