Wegwijzer

Erfbelasting

De erfbelasting is de belasting die de erfgenaam betaalt over hetgeen hij of zij verkrijgt uit een nalatenschap. Hoeveel erfbelasting er betaald moet worden, is afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de relatie van de erfgenaam met de overledene. Er gelden verschillende vrijstellingen en teriefgroepen voor verschillende groepen van erfgenamen. Ook als iemand een legaat of een uitkering uit een levensverzekering krijgt, moet soms erfbelasting worden betaald.

Voor vrijstellingen: klik hier.
Voor tarieven: klik hier.

Tips om erfbelasting te besparen 
In de praktijk blijkt dat er vaak te veel erfbelasting wordt betaald. Dat wil toch niemand? Je kunt erfbelasting besparen door:
- het juiste testament te maken
- tijdens het leven slim te schenken
- je huwelijksvoorwaarden te laten controleren op de fiscale consequenties
- de WOZ-waarde van je woning te verlagen.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op!