Wegwijzer

Executeur

Een executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap regelt. Hij of zij wordt bij testament benoemd. Let wel: een executeur is niet verplicht de benoeming te aanvaarden.

In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn.
Er zijn 3 niveau's, ook wel aangeduid met sterren: 
1) éénster-executeur: regelt alleen de uitvaart. De erfgenamen moeten de nalatenschap zelf verder afwikkelen. 
2) tweesterren-executeur (beheers-executeur): heeft de taak om de nalatenschap te beheren en schulden te voldoen. Hij of zij mag de nalatenschap niet verdelen onder de erfgenamen.
3) driesterren-executeur: is een executeur met afwikkelingsbewind mag alles rondom de nalatenschap regelen. De driesterren-executeur heeft de meeste bevoegdheden.

Iedere executeur is verplicht om spoedig na een overlijden een boedelbeschrijving te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op datum van overlijden. Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en de voortgang van de afwikkeling. Na de afwikkeling is de executeur verplicht om de afwikkeling te verantwoorden aan de erfgenamen.

Een erfgenamen of erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld EindGoed als RegisterExecuteur, een volmacht geven om namens hen de nalatenschap af te wikkelen. Een erfgenaam of executeur kan ook zonder volmacht in de afwikkeling door EindGoed ondersteund worden. 

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op!