Wegwijzer

Verdeling & conflicten

Eens worden met elkaar!In Nederland overlijden er rond de 160.000 mensen per jaar. Dat zijn dus 160.000 nalatenschappen ofwel erfenissen die afgewikkeld moeten worden. Helaas leidt een afwikkeling van een erfenis vaak tot conflicten tussen de erfgenamen. In de praktijk blijkt dat maar liefst 1 op de 3 erfenissen niet zonder ruzie wordt afgewikkeld. Dat is op zich ook niet zo verwonderlijk. Een erfenis moet immers worden verdeeld in een periode van verdriet, gemis en vaak ook shock. Directe naasten zijn in de rouw en uit hun doen en moeten vaak ook nog nauw samenwerken om van alles te regelen rondom het overlijden van hun dierbare.

Verklein de kans op conflicten
Ruzies en conflicten over de verdeling van een nalatenschap kunnen uiteraard allerlei oorzaken hebben. Het ontbreken van een testament of wilsverklaring is één van de belangrijkste. De benoeming van een onafhankelijke executeur in het testament voorkomt mogelijk conflicten. Doordat een neutrale onpartijdige deskundige de erfenis regelt en verdeelt, is de kans op discussie onder de erfgenamen kleiner.
Is er geen executeur aangewezen in het testament? Dan kunnen erfgenamen alsnog een een onafhankelijke persoon volmacht geven om de nalatenschap namens hen af te wikkelen. EindGoed staat je graag bij met raad en daad. 

Rechter of mediator
Is er vooraf geen executeur aangewezen of naderhand gemachtigd? Dan moeten de erfgenamen de afwikkeling zelf regelen in volledige overeenstemming met elkaar. Als zij het niet eens worden over de verdeling van de nalatenschap, zijn er twee mogelijkheden:

  • Verdeling door rechter: als de rechter de nalatenschap verdeelt, hebben de erfgenamen er verder geen invloed meer op. Dit is een ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.
  • Mediation: de erfgenamen zoeken samen met een mediator naar een oplossing op voorwaarde dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. Mediation is een minder drastische oplossing. De uiteindelijke oplossing is bindend.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op!